Seguidme per email

lunes, 6 de febrero de 2017

20170206-RELLEU-PGOU_DOGV -INFORMACIÓN PÚBLICA -_del 06 de FEBRERO de 2017; Plazo Alegaciones ,(25 días hábiles HASTA EL 13 de MARZO de 2017). (-PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE RELLEU-(Informe de Sostenibilidad Ambiental - Estudio de Paisaje-Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos-Estudio Acústico- Estudio de Movilidad-Estudio de Recursos Hídricos-Informe Sobre Necesidades de Superficie del Cementerio Municipal- Informe de Sostenibilidad Económica-)

DOGV_06/02/2017 Nº7973. http://relleupgou.blogspot.com.es/2017/02/20170206-relleu-pgoudogv-informacion.html 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_842.pdf  
5013


-----------------------------------------------------------------

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
Numero 7973/ de 06.02.2017 , pagina 5013.

Ajuntament de Relleu Ayuntamiento de Relleu
Nova informació pública del Pla general d’ordenació
urbana. [2017/842]

El, alcalde president de l’Ajuntament de Relleu,
fa saber que, per un acord plenari de l’Ajuntament de Relleu, adoptat
en la sessió ordinària de 23 de desembre de 2016, s’ha resolt sotmetre a
nova informació pública, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un periòdic no oficial
d’àmplia difusió en la localitat de Relleu, per un període de 25 (vinti-
cinc) dies hàbilsel Pla general d’ordenació urbana de Relleu, informe
de sostenibilitat ambiental, estudi de paisatge, catàleg de paisatge,
catàleg de béns i espais protegits, estudi acústic, estudi de mobilitat,
estudi de recursos hídrics, informe sobre necessitats de superfície del
Cementeri Municipal i l’informe de sostenibilitat econòmica.

Durant aquest període, s’admetran, perquè siguen examinades i considerades,
noves al·legacions referides als canvis realitzats, podent inadmetre’s
les que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament
informats. Durant el dit període podrà ser examinat per les persones
físiques o jurídiques que es consideren interessades, així com per les
administracions afectades i pels grups d’interés que ho desitgen a fi de
formular al·legacions, observacions o suggeriments.
   La dita exposició pública es fa també conforme a l’article 83 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana.
   El termini de consulta i informació pública començarà a comptar-se
a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
   Durant el dit termini, podrà ser examinat en les dependències de
l’Ajuntament de Relleu, en la plaça de la Constitució, 1, en dies hàbils,
en el Departament d’Urbanisme, en horari de 12.00 a 15.00 hores i en
la pàgina web www.relleu.es.

Relleu, 31 de gener de 2017.– 

L’alcalde president:(de Partido Popular de Relleu)
-----------------------------------------------


***20170206-RELLEU: Exposición Publica Version Definitiva Plan General de Relleu
Web Ayuntamiento de Relleu : http://www.relleu.es
Lunes 6 de Febrero de 2017- DESCARGATE EL PGOU RELLEU DIC 2016.
PINCHA EN ESTE ENLACE: 
http://www.relleu.es/exposicion-publica-version-definitiva-plan-general-de-relleu/


***20170206-RELLEU-PGOU_DOGV -INFORMACIÓN PÚBLICA -_del 06 de  FEBRERO de 2017;  (Plazo ALEGACIONES: 25 días hábiles HASTA EL 13 de MARZO de 2017).
*-PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE RELLEU- PGOU RELLEU DIC 2016.
(Informe de Sostenibilidad Ambiental - Estudio de Paisaje-Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos-Estudio Acústico- Estudio de Movilidad-Estudio de Recursos Hídricos-Informe Sobre Necesidades de Superficie del Cementerio Municipal- Informe de Sostenibilidad Económica-).
DOGV_06/02/2017 Nº7973. http://relleupgou.blogspot.com.es/2017/02/20170206-relleu-pgoudogv-informacion.html 


20170414-RELLEU-CompromísPerRelleu-La Historia del PGOU de Relleu, ...que cansinos¡¡¡¡
http://relleupgou.blogspot.com.es/2017/04/20170414-relleu-compromisperrelleu-la.html   

No hay comentarios:

Publicar un comentario

www.relleupgou.blogspot.com